start boken historia galleri kontakt
 
 
 
 
 

Borås Övre Station

Borås Övre station byggdes år 1863 för att ansluta staden till Västra stambanan och Göteborg, och på så sätt utveckla handelsmöjligheterna. Stationen invigdes av Kung Karl XV under mycket högtidliga former, och blev en självklar mittpunkt i staden.

Bara tre år efter invigningen brann vinden och stora delar av andra våningen, men dessa byggdes snabbt upp igen som en kopia av originalet. De kommande åren pågick flera om- och tillbyggnader för stationen som också fick värmeledning, ett stationsur och elektrisk belysning.

När tågtrafiken drastiskt ökade räckte inte längre Borås Övres lokaler och spårområden till och man byggde Borås Nedre, idag mer känd som Centralstationen. Borås Övre blev reducerad till en hållplats för lokaltåg, och slutligen lades stationen ner helt år 1968.

Sedan dess har lokalerna använts som kontor åt Brink & Lundin och senast Ernst & Young, som satt på stationen i närmare 25 år. 2008 köpte Hydria Invest Borås Övre och genomförde en totalrenovering både exteriört och interiört.

 

1861 Järnvägsanläggningen startar i Bergslena

1863 Invigning av Borås Övre station

1866 Brand på stationen

1894 Borås Nedre blir huvudstation

1930 Borås Övre reduceras till hållplats

1968 Sista tågstoppet på Borås Övre

1976 Brinck & Lundin flyttar in

1982 Ernst & Young övertar lokalerna

2008 Hydria Invest köper byggnaden

 
 
 

Byggnadsår:
1863

Antal rum:
31

Antal kvm:
900

Hyresgäster:
Hydria Invest AB
Bevent Rasch AB
Mediacad cgi AB
Switch-IT AB
Skogspartner AB
 
 
 
Copyright © 2018, Borås Övre Station